ข้อตกลงในการใช้งาน

1. บทนำ
ข้อกำหนดในการให้บริการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ“ กฎการดำเนินงานแพลตฟอร์มการซื้อขายอีคอมเมิร์ซ SKY MART”
1.1 ยินดีต้อนรับสู่ SKY MART แพลตฟอร์มการซื้อขายอีคอมเมิร์ซผ่านทางเว็บไซต์หรืออินเทอร์เฟซแอปพลิเคชันมือถือ (“ SKY MART Site”) ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ SKY MART หรือสร้างบัญชี SKY MART (“ บัญชี”) โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการและระเบียบการดำเนินงานแพลตฟอร์มการซื้อขายอีคอมเมิร์ซ SKY MART ต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคุณ และภาระผูกพันทางกฎหมายที่มีต่อ บริษัท สกายมาร์ท จำกัด และ บริษัท ในเครือและ บริษัท ย่อย (ต่อไปนี้เรียกว่า "SKY MART" เรียกรวมกันว่า "เรา" ผม"). "บริการ" ที่เราจัดหาให้หรือให้บริการรวมถึง (ก) ไซต์ SKY MART (ข) บริการที่จัดหาโดยไซต์ SKY MART และซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ SKY MART ที่มีอยู่ในไซต์ SKY MART และ (c) ข้อมูลลิงก์คุณลักษณะข้อมูลข้อความรูปภาพแผนภูมิเพลงเสียงวิดีโอ (รวมถึงวิดีโอที่โพสต์โดยตรงเป็นครั้งคราว เรียลไทม์ (สตรีมสด)) ข้อความแท็กเนื้อหาโปรแกรมซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบริการ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงแอปพลิเคชันบริการมือถือใด ๆ ) หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มี มีอยู่ในเว็บไซต์ SKY MART หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ SKY MART (“ เนื้อหา”) คุณลักษณะใหม่ใด ๆ ที่เพิ่มหรือขยายในบริการอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ควบคุมการใช้บริการของคุณโดย SKY MART
1.2 บริการนี้ประกอบด้วยบริการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้บริโภคเข้าด้วยกันเพื่อมอบโอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ซื้อ ("ผู้ซื้อ") และผู้ขาย ("ผู้ขาย") (เรียกรวมกันว่า "คุณ "," ผู้ใช้ "หรือ" ภาคี ") สัญญาซื้อขายที่แท้จริงเกิดขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในสัญญาซื้อขายระหว่างพวกเขาการขายสินค้าการรับประกันสินค้าและสิ่งที่คล้ายกัน SKY MART ไม่รบกวนการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ SKY MART อาจหรือไม่อาจคัดกรองผู้ใช้ล่วงหน้าหรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้ใช้ให้มา SKY MART ขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ SKY MART ตามข้อ 6.4 ด้านล่าง SKY MART ไม่รับประกันว่าผู้ใช้จะทำธุรกรรมสำเร็จ หมายเหตุ SKY MART จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับสถานะของสินค้าและการซื้อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและจัดการการจัดส่งเว้นแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะแสดงความปรารถนาที่จะจัดการซึ่งกันและกันด้วยตนเอง วิธีที่ชัดเจน
1.3 ก่อนที่จะเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ SKY MART คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในและอ้างถึงข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อ้างถึงในที่นี้ .
1.4 SKY MART ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระงับหรือยุติเว็บไซต์หรือบริการ SKY MART ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ตามที่กฎหมายกำหนด SKY MART ไม่รับผิดชอบในการปล่อยบริการหรือคุณสมบัติต่างๆภายใต้เวอร์ชันทดลองที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่เหมือนกับเวอร์ชันสุดท้าย SKY MART ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการ จำกัด คุณลักษณะบางอย่างหรือการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ SKY MART หรือบริการ SKY MART โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิด
1.5 SKY MART ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอของคุณในการเปิดบัญชีหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการ SKY MART ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
โดยการใช้บริการหรือการสร้างบัญชีที่ SKY MART คุณได้ยอมรับโดยไม่ต้องยกเลิกและตกลงในข้อกำหนดในการให้บริการนี้รวมถึงข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติม แสดงที่นี่และ / หรือที่เกี่ยวข้อง
โดยการใช้บริการหรือการสร้างบัญชีที่ SKY MART คุณได้ยอมรับโดยไม่ต้องยกเลิกและตกลงในข้อกำหนดในการให้บริการนี้รวมถึงข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติม แสดงที่นี่และ / หรือที่เกี่ยวข้อง
หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการนี้โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์ SKY MART หากคุณเป็นผู้เยาว์หรือ จำกัด ความสามารถของพลเมืองภายใต้กฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่คุณควรได้รับการสนับสนุนหรือการยอมรับจากผู้ปกครองหรือผู้ช่วยตามกฎหมาย ปรับแต่งแอปพลิเคชันของคุณเพื่อเปิดบัญชีหรือใช้บริการ ในกรณีนี้ผู้ปกครองหรือผู้รับประกันตามกฎหมายซึ่งเป็นผลมาจากการสมัครต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้คุณเข้าใจหรือเปลี่ยนหน้าของคุณยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงการบริการนี้ หากคุณไม่แน่ใจว่าอายุเท่าความจุพลเมืองของคุณหรือไม่เข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้กับอายุของคุณหรือความสามารถในการดำเนินการของพลเมือง โปรดอย่าสร้างบัญชีหรือใช้บริการจนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากคุณเป็นภาคีหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของความจุพลเมืองผู้เยาว์หรือ จำกัด ตามกฎหมายคุณจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจหรือ ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ได้รับการยอมรับจากตัวแทนของคุณและมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการทั้งหมดในการใช้บัญชีหรือบริการของ SKY MART โดยไม่ว่าบัญชีจะอยู่ที่ใดหรือจะถูกสร้างขึ้น

2. ความเป็นส่วนตัว
2.1 SKY MART ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณอย่างจริงจัง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้ SKY MART มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ SKY MART.vn ซึ่งอธิบายถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ SKY MART โดยละเอียด โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับวิธีที่ SKY MART รวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้ใช้และ / หรือการใช้บริการ ("ข้อมูลผู้ใช้") ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยการใช้บริการหรือการให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ SKY MART ผู้ใช้:
ก. เพื่ออนุญาตให้ SKY MART รวบรวมใช้เผยแพร่และ / หรือประมวลผลเนื้อหาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลผู้ใช้ของคุณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
ข. ตกลงและรับทราบว่าตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตข้อมูลผู้ใช้จะเป็นของคุณและ SKY MART ร่วมกัน และ
ค. จะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้แก่บุคคลที่สามหรือโดยวิธีอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงหรือใช้ข้อมูล ผู้ใช้ของคุณ
2.2 ในกรณีที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นผ่านการใช้บริการ ("ฝ่ายที่รับ") ตกลงในที่นี้เขาจะ (i) ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมด ในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว (ii) อนุญาตให้ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยผู้รับข้อมูล ("ฝ่ายเปิดเผยข้อมูล") ลบข้อมูลของตนที่รวบรวมจากสถานที่ ข้อมูลของผู้รับข้อมูล; และ (iii) อนุญาตให้ผู้เปิดเผยข้อมูลตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมโดยผู้รับข้อมูลตามหรือตามที่กำหนดโดยข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อจำกัดความรับผิด
3.1 SKY MART ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ เนื้อหาเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าโลโก้และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมด ("ทรัพย์สินทางปัญญา") ที่แสดงบนเว็บไซต์ SKY MART เป็นของ ของ SKY MART และเจ้าของบุคคลที่สามถ้ามี ทั้งสองฝ่ายในการเข้าถึงเว็บไซต์ SKY MART ไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตทั้งทางตรงและทางอ้อมในการใช้หรือคัดลอกทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ และไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าถึงไซต์ SKY MART เพื่อเรียกคืนสิทธิ์กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการหรือกฎหมายอื่นใดที่ปกป้องบริการไซต์ SKY MART และเนื้อหาของเว็บไซต์ SKY MART คุณตกลงที่จะไม่คัดลอกแจกจ่ายทำซ้ำถ่ายโอนเปิดเผยต่อสาธารณะดำเนินการแก้ไขดัดแปลงให้เช่าขายหรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบของผู้อื่น บางส่วนของบริการไซต์ SKY MART และเนื้อหาของไซต์ SKY MART คุณต้องไม่ทำซ้ำหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเนื้อหาของไซต์ SKY MART บนเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก SKY MART . นอกจากนี้คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้หุ่นยนต์โปรแกรมสไปเดอร์หรืออุปกรณ์อัตโนมัติหรือวิธีการด้วยตนเองใด ๆ ในการตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหา SKY MART โดยไม่นำไปใช้ก่อน ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของ SKY MART (ความยินยอมนี้ถือว่าใช้กับเครื่องมือค้นหาพื้นฐานบนเว็บไซต์ที่ค้นหาเครือข่ายที่เชื่อมต่อผู้ใช้กับเว็บไซต์นั้นโดยตรง)
3.2 SKY MART อนุญาตให้เชื่อมต่อจากเว็บไซต์ของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ SKY MART โดยที่เว็บไซต์ของผู้ใช้ไม่ได้รับการตีความว่าเป็นการรับรองหรือเชื่อมต่อกับ SKY MART คุณรับทราบว่า SKY MART ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า